Home
תוכנית פל"א לשנת תשפ"ג

תוכנית פל"א לשנת תשפ"ג

 

בס"ד

 

 

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. פל"א מליאה מקיים הרצאות חודשיות הפתוחות לחברי סגל ודוקטורנטים מכל הארץ הנוגעות באספקטים שונים של הפרדיגמה האיכותנית. השנה, שנה"ל תשפ"א, הפגישות תתקיימנה דרך הזום בימי חמישי. ההרצאות תתחלנה בשעה 10:00 ותסתיימנה בשעה 11:30.

הכניסה דרך הזום חופשית אולם יש לאשר נוכחות בדוא"ל המופיע מטה.

 

להלן מידע אודות המפגשים הצפויים. הזמנה מפורטת תשלח לפני כל הרצאה:

סמס' א':

  1. פרופ' חיים נוי. העיקר והטפל במחקר איכותני. יום חמישי, 27 באוקטובר, 2022 (ב' בחשון).
  2. ד"ר עומר קינן. מחקר איכותני בסביבות דיגיטליות. יום חמישי, 24 בנובמבר, 2022 (ל' בחשון).
  3. ד"ר ירון שוורץ. דילמות מתודולוגיות במחקרי גבריות והצעה לפתרונם דרך גישת שיתוף שדות (CO-fielding). יום חמישי, 29 בדצמבר, 2022 (ה' בטבת).
  4. ד"ר קרן גואטה. מחקר איכותני מודע טראומה עם נפגעי עבירה: אתגרים והזדמנויות. יום חמישי, 19 בינואר, 2023 (כ"ו בטבת).

סמס' ב':

  1. ד"ר יעלה להב רז. מתודות אתנוגרפיות בזירות מקוונות. יום חמישי, 23 במרץ, 2023 (א' בניסן).
  2. פרופ' אורן מאיירס. איסוף, ניתוח והכללה מסיפורי חיים תעסוקתיים. יום חמישי, 20 באפריל, 2023 (כ"ט בניסן).
  3. ד"ר ענת רוזנברג. היסטוריה תרבותית משפטית ומתודולוגיה איכותנית. יום חמישי, 18 במאי, 2023 (כ"ז באייר).
  4. ד"ר מאיה מאור. התמודדות עם הטיות מחקר כתוצאה מהבדלי תרבות בין החוקר.ת למשתתפי.ות מחקר. יום חמישי, 15 ביוני, 2023 (כ"ו בסיון).  

 

להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

 

דוקטורנטים יכולים להצטרף (גם) לפל"א דוק' באמצעות פנייה לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com. לפרטים על הפל"א, ראו באתר: http://www.pele.org.il

 

בברכת שנה לימודים מוצלחת ובריאה!

פרופ' משה בן סימון     פרופ' רבקה תובל-משיח      ד"ר נועה טל-אלון