Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תש"פ

הרצאות לשנת תש"פ

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

דוקטורנטים שלום רב,

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. פל"א מליאה מקיים הרצאות חודשיות הפתוחות לחברי סגל ודוקטורנטים מכל הארץ הנוגעות באספקטים שונים של הפרדיגמה האיכותנית. הפגישות תתקיימנה בימי רביעי בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן. נתכנס בשעה 15:30, ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30.

– במקום יוגש כיבוד קל. הכניסה חופשית אולם יש לאשר הגעה בדוא"ל המופיע מטה.

 

להלן פרטים אודות המפגשים הצפויים לשנה"ל תשע"ט. פירוט כל הרצאה יישלח בנפרד במהלך שנה"ל:

סמס' א':

  1. פרופ' גיא אנוש. ניתוח הבנייתי דיאלקטי. יום רביעי, 20 בנובמבר, 2019 (כ"ב חשון).
  2. ד"ר שרה שמעוני. על מסורת התיאוריה המעוגנת בשדה ומקומה בגלקסיה של המחקר האיכותני. יום רביעי, 11 בדצמבר, 2019 (י"ג כסלו).
  3. ד"ר רחל שגב מילר. המתודולוגיה של הדיווח המילולי (verbal reporting) במחקר, בהוראה ובהערכה. יום רביעי, 8 בינואר, 2020 (י"א טבת).

סמס' ב':

  1. ד"ר רבקה הלל לביאן. אתגרים אתיים במחקר פעולה. יום רביעי, 25 במרץ, 2020 (כ"ט אדר).
  2. פרופ' פנינה מוצפי האלר. מהו מחקר פוסט-איכותני? שיח תיאורטי חדשני והשלכות ישראליות. יום רביעי, 22 באפריל, 2020 (כ"ח ניסן).
  3. ד"ר נצן אלמוג וד"ר נועה טל אלון. על מה אנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על מוגבלות? השתקפות יחסי הכוח בראיונות ובמחקר. יום רביעי, 13 במאי, 2020 (י"ט אייר).
  4. ד"ר פאולה פדר-בוביס. שילוב שיטות מחקר איכותניות וכמותיות – הילכו שתיהן יחד? יום רביעי, 10 ביוני, 2020 (י"ח סיוון).  

 

להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

 

דוקטורנטים יכולים להצטרף (גם) לפל"א דוק' באמצעות פנייה לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com. לפרטים על הפל"א, ראו באתר: http://www.pele.org.il

 

בברכת שנה לימודים פורייה ומוצלחת,

ד"ר משה בן סימון     פרופ' רבקה תובל-משיח     ד"ר אוהד גילבר    ד"ר נועה טל-אלון