Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשפ"א

הרצאות לשנת תשפ"א

 

בס"ד

 

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. פל"א מליאה מקיים הרצאות חודשיות הפתוחות לחברי סגל ודוקטורנטים מכל הארץ הנוגעות באספקטים שונים של הפרדיגמה האיכותנית. השנה, שנה"ל תשפ"א, הפגישות תתקיימנה דרך הזום בימי רביעי. ההרצאות תתחלנה בשעה 12:00 ותסתיימנה בשעה 13:30.

הכניסה דרך הזום חופשית אולם יש לאשר נוכחות בדוא"ל המופיע מטה.

 

להלן מידע אודות המפגשים הצפויים. הזמנה מפורטת יותר תשלח לפני כל הרצאה:

סמס' א':

  1. גב' נטע פלדמן. לספר מבלי להפר – אתגרים בעבודת השדה של חוקרים איכותניים במרחבים דיסקרטיים. יום רביעי, 28 באוקטובר, 2020 (י חשון).

Meeting Recording:

https://us02web.zoom.us/rec/share/bfqUWNJ0AuDnAHnUxrsSmX3zM8Xvsne-NQKZR980ViTtR0xHeWBpc-RulKnVxVM.T_k1lcvzLW4JwYOl

2. ד"ר רבקה הלל לביאן.משתתפי מחקר מצלמים – photovoice – מתודולוגיית מחקר איכותנית כדרך לשינוי חברתי. יום רביעי, 25 בנובמבר, 2020 (ט כסלו).

Meeting Recording:
https://us02web.zoom.us/rec/share/fdb76a7k4mhhlJAfEvFGTiP8aw_8Bv538RND-WZJoKaA7PlQ8jtvAze3-TjKeev7.TtvX7aRle5EHO0VX

3. ד"ר רחל רביד. גישת הפנומנולוגיה ההתייחסותית (relational phenomenology) לניתוח נתונים. יום רביעי, 23 בדצמבר, 2020 (ח טבת).

4. פרופ' פנינה מוצפי-האלר. מהו מחקר פוסט-איכותני? שיח תיאורטי חדשני והשלכות ישראליות. יום רביעי, 20 בינואר, 2021 (ז שבט).

סמס' ב':

  1. ד"ר עינת לחובר. מחקר איכותני רגיש אוכלוסייה: מחקר עם, על ועבור נערות. יום רביעי, 17 במרץ, 2021 (ד ניסן).
  2. ד"ר אולז'ן גולדשטיין. היבטים מתודולוגיים בחקר השיח בקבוצות הווטסאפ. יום רביעי, 21 באפריל, 2021 (ט אייר).
  3. ד"ר פאולה פדר-בוביס. שילוב שיטות מחקר איכותניות וכמותיות – הילכו שתיהן יחד? יום רביעי, 19 במאי, 2021 (ח סיון).
  4. ד"ר ענבל וילמובסקי. תרומת המחקר האיכותני למחקר פמיניסטי-ביקורתי. יום רביעי, 16 ביוני, 2021 (ו תמוז).  

 

להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

 דוקטורנטים יכולים להצטרף (גם) לפל"א דוק' באמצעות פנייה לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com. לפרטים על הפל"א, ראו באתר: http://www.pele.org.il

 

בברכת שנה לימודים מוצלחת ובריאה!

פרופ' משה בן סימון     פרופ' רבקה תובל-משיח     ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון