Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנה"ל תשע"ט

הרצאות לשנה"ל תשע"ט

 

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. פל"א מליאה מקיים הרצאות חודשיות הפתוחות לחברי סגל ודוקטורנטים מכל הארץ הנוגעות באספקטים שונים של הפרדיגמה האיכותנית. הפגישות תתקיימנה בימי רביעי בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן. נתכנס בשעה 15:30, ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30.

– במקום יוגש כיבוד קל. הכניסה חופשית אולם יש לאשר הגעה בדוא"ל המופיע מטה.

 להלן פרטים אודות המפגשים הצפויים לשנה"ל תשע"ט. פירוט כל הרצאה יישלח בנפרד במהלך שנה"ל:

סמס' א':

  1. ד"ר אריאלה שטרום. הנושא: ניתוח מידע מעובד למול מידע גולמי – יתרונות ומגבלות. יום רביעי, 24 באוקטובר, 2018 (ט"ו חשוון).
  2. ד"ר אורנית רמתי דביר. הנושא: סוגיות ייחודיות במחקרי גוף. יום רביעי, 14 בנובמבר, 2018 (ו' כסלו).
  3. ד"ר גילי המר. הנושא: גוף וחושים במחקר אתנוגרפי. יום רביעי, 12 בדצמבר, 2018 (ד' טבת).
  4. ד"ר עינב שגב וד"ר יעל הוכמן. הנושא: חמישה שלבים בניתוח דיאדי: למתוח את הגבולות בהבנת יחסים במשפחה. יום רביעי, 9 בינואר, 2019 (ג' שבט).

סמס' ב':

  1. פרופ' מיכל צלרמאיר. הנושא: אתגרים אתיים במחקר פעולה. יום רביעי, 6 במרץ, 2019 (כ"ט אדר א').
  2. ד"ר גליה מורן. הנושא: ממחקר איכותני, לכמותי ובחזרה לאיכותני: יתרונות וחסרונות במחקר משולב. יום רביעי, 1 במאי, 2019 (כ"ו ניסן).
  3. פרופ' עינת פלד. הנושא: הבניית זהות בראיונות מחקר איכותניים. יום רביעי, 22 במאי, 2019 (י"ז אייר).
  4. ד"ר רוית אלפנדרי. הנושא: גישת המערכות במחקר איכותני. יום רביעי, 12 ביוני, 2019 (ט' סיוון).  

 להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות לגב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

 דוקטורנטים יכולים להצטרף (גם) לפל"א דוק' באמצעות פנייה לגב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com. לפרטים על הפל"א, ראו באתר: http://www.pele.org.il

 בברכת שנה לימודים פורייה ומוצלחת,

ד"ר משה בן סימון     פרופ' רבקה תובל-משיח     מר אוהד גילבר    גב' נועה טל-אלון