Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשע"ח

הרצאות לשנת תשע"ח

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. פל"א מליאה מקיים הרצאות חודשיות הפתוחות לחברי סגל ודוקטורנטים מכל הארץ הנוגעות באספקטים שונים של הפרדיגמה האיכותנית. הפגישות תתקיימנה בימי שני בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן (להוציא הרצאה מס' 4). נתכנס בשעה 09:30, ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30.

– במקום יוגש כיבוד קל. הכניסה חופשית אולם יש לאשר הגעה בדוא"ל המופיע מטה.

 להלן פרטים אודות המפגשים הצפויים לשנה"ל תשע"ח. פירוט כל הרצאה יישלח בנפרד במהלך שנה"ל:

סמס' א':

  1. ד"ר אליסון שטרן-פרץ. הנושא: כלי חדש לניתוח שיח המשווה בין נרטיבים. יום שני, 30 באוקטובר, 2017 (י' חשוון).
  2. פרופ' דליה גבריאלי. הנושא: האם אפשר להפוך מאמר טוב למאמר תיאורטי מצוין? יום שני, 27 בנובמבר, 2017 (ט' כסלו).
  3. ד"ר הדס גולדבלט. הנושא: "זה אני שמוקרן שם על הקיר!" – שיתוף מרואיינים בממצאי המחקר. יום שני, 25 בדצמבר, 2017 (ז' טבת).
  4. פרופ' שרלין הסה-ביבר. הנושא: גישות עכשוויות במחקר משולב שיטות במדעי החברה. יום רביעי, 10 בינואר, 2018 (כ"ג שבט). (ההרצאה תינתן בשפה האנגלית).

 סמס' ב':

  1. ד"ר טל ליטבק-הירש . הנושא: מחקרי אורך איכותניים: דרכי יישום, יתרונות ואתגרים. יום שני, 12 במרץ, 2018 (כ"ה אדר).
  2. ד"ר אורית קרניאל מילר וגב' גלית נויפלד קרושינסקי. הנושא: יצירתיות בניתוח איכותני: כשמילים לא מספרות הכל. יום שני, 9 באפריל, 2018 (כ"ד ניסן).
  3. פרופ' חנה עזר. הנושא: מרחב המחקר האיכותני – סוגות וגבולות: מחקר איכותני רב-סוגות ויחסי חוקר-נחקר ברצף שבין מחקר אובייקטיבי-חיצוני לבין מחקר משתף ומחקר עצמי. יום שני, 7 במאי, 2018 (כ"ב אייר).
  4. ד"ר שלמה גוזמן כרמלי. הנושא: מפגשים ביומן השדה: לקחים מאתנוגרפיה רב מקומית. יום שני, 4 ביוני, 2018 (כ"א סיוון).

 להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות למר אוהד גילבר בדוא"ל:  ogilbar@hotmail.com  

דוקטורנטים יכולים להצטרף (גם) לפל"א דוק' באמצעות פנייה למר אוהד גילבר בדוא"ל: ogilbar@hotmail.com.  לפרטים על הפל"א, ראו באתר: http://www.pele.org.il

 בברכת שנה לימודים פורייה ומוצלחת,

ד"ר משה בן סימון     פרופ' רבקה תובל-משיח     מר אוהד גילבר