Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנה"ל תשע"ו

הרצאות לשנה"ל תשע"ו

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה מזה עשור בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. להלן תוכנית ההרצאות של "פל"א מליאה" לשנת הלימודים תשע"ו. ההרצאות תתקיימנה אחת לחודש. הכניסה חופשית אולם יש לאשר הגעה בדוא"ל המופיע מטה.

הפגישות תתקיימנה בימי ג'. לקראת כל מפגש נתכנס בשעה 11:30, ההרצאה תחל בשעה 12:00 ותסתיים בשעה 13:30.

 במקום יוגש כיבוד קל.

 להלן פרטים אודות המפגשים הצפויים. פירוט כל הרצאה יישלח בנפרד במהלך שנה"ל:

סמס' א':

  1. פרופ' דפנה הקר. הנושא: היבטים משפטיים של מחקר איכותני. יום שלישי, 3 בנובמבר, 2015 (כ"א חשון).
  2. ד"ר סמדר בן אשר. הנושא: כשבשקית הזבל מתחבא אוצר: ניתוח שיטתי של נתונים מהשדה החברתי שהתגלגלו על דרך המקרה לשולחן החוקר. יום שלישי, 1 בדצמבר, 2015 (י"ט כסלו).
  3. פרופ' תמר אלאור. תרבות חומרית וחומרים של התרבות – כיוונים חדשים במחקר שבין האנושי ללא אנושי. יום שלישי, 29 בדצמבר, 2015 (י"ז טבת).

 סמס' ב':

  1. פרופ' נורית גוטמן. הנושא: שיתוף במחקר איכותני – האם ניתן לגשר בין האידיאולוגיה לפרקטיקה? יום שלישי, 15 במרץ, 2016 (ה' אדר ב').
  2. ד"ר יעל (ילי) נתיב. הנושא: אתנוגרפיה ממוקמת גוף: סוגיות מחקריות. יום שלישי, 12 באפריל, 2016 (ד' ניסן).
  3. ד"ר עדי ברק. הנושא: לחקור את מה שלא אומרות המילים: דרכים נוספות לחשוב על מחקר איכותני. יום שלישי, 17 במאי, 2016 (ט' אייר).
  4. ד"ר מיכל מחט שמיר. בנושא: מחקר הרמנויטי: יישום עקרונות משנתו של גדמר במחקר איכותני. יום שלישי, 14 ביוני, 2016 (ח' סיון).

 להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות לד"ר משה בן סימון בדוא"ל: Moshe.Bensimon@biu.ac.il

תתי פורומים נוספים של פל"א:

דוקטורנטים יכולים להצטרף לפל"א דוק' באמצעות פנייה למר אוהד גילבר בדוא"ל: ogilbar@hotmail.com. מסטרנטים יכולים להצטרף לפל"א מסטר באמצעות פנייה לגב' נטלי ברוך בדוא"ל: bnatalie@gmail.com.

 בברכת שנה מוצלחת,

ד"ר משה בן סימון     ד"ר רבקה תובל-משיח  מר אוהד גילבר   גב' נטלי ברוך