Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשע"ה

הרצאות לשנת תשע"ה

פל"א מליאה

פל"א מליאה מזמין אנשי סגל ודוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בארץ למפגשים חודשיים במהלך השנה. כל הרצאה ניתנת על ידי חוקר אחר ועומדת בפני עצמה. ההרצאות עוסקות בסוגיות עדכניות שונות מתחום הפרדיגמה האיכותנית כגון ניתוח נתונים, איסוף נתונים, שילוב מתודות, תיאוריה, אתיקה, אמינות המחקר וכל היבט מתודולוגי נוסף. כניסה להרצאות פל"א מליאה הינה ללא תשלום. המגיעים מתבקשים לאשר השתתפות אצל ד"ר משה בן סימון בדוא"ל: Moshe.Bensimon@biu.ac.il

להלן תוכנית ההרצאות לשנה"ל תשע"ה:

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. להלן תוכנית ההרצאות של "פל"א מליאה" לשנת הלימודים תשע"ה. ההרצאות תתקיימנה אחת לחודש.

במהלך סמסטר א' נפגש בימי רביעי. לקראת כל מפגש נתכנס בשעה 13:30, ההרצאה תחל בשעה 14:00 ותסתיים בשעה 15:30.

במהלך סמסטר ב' נפגש בימי שלישי. לקראת כל מפגש נתכנס בשעה 13:30, ההרצאה תחל בשעה 14:00 ותסתיים בשעה 15:30.

 שימו נא לב לשינוי במקום המפגש: מפגשי סמסטר ב' ייערכו בבניין 902 (פסיכולוגיה), קומה ג', חדר 301 (חדר ישיבות).

 

במקום יוגש כיבוד קל. הכניסה חופשית אולם יש לאשר הגעה בדוא"ל המופיע מטה.

שימו לב, כדי לראות מצגת של הרצאה שכבר התקיימה יש ללחוץ על כותרת ההרצאה!

להלן פרטים אודות המפגשים הצפויים. פירוט כל הרצאה יישלח בנפרד במהלך שנה"ל:

סמס' א:

  1. פרופ' בוריס קויצ'ו. הנושא: האם בכל זאת ניתן להכליל חקר מקרה? יום רביעי, 19 בנובמבר, 2014 (כ"ו חשון).
  2. ד"ר רבקה תובל-משיח. הנושא: רואים קרוב רואים שקוף: שקיפות במחקר איכותני. יום רביעי, 17 בדצמבר, 2014 (כ"ה כסלו).
  3. ד"ר ניר אביאלי. הנושא: המחקר האיכותני של תרבות חומרית: אנתרופולוגיה של אוכל. יום רביעי, 14 בינואר, 2015 (כ"ג טבת).

סמס' ב:

  1. ד"ר משה בן סימון. הנושא: דגשים בשליחת מאמר איכותני לפרסום. יום שלישי, 10 במרץ, 2015 (י"ט אדר).
  2. מר קובי שטיין. הנושא: להתראות ודאות, שלום הבנה: המחירים והיתרונות של תפישת עולם קונסטרוקטיביסטית. יום שלישי, 14 באפריל, 2015 (כ"ה ניסן).
  3. גב' שולמית קיציס. הנושא: מקומה של החוקרת בשדה – פנים וחוץ. יום שלישי, 12 במאי, 2015 (כ"ג אייר).
  4. ד"ר דפנה טנר. הנושא: "עולמות מקבילים": מסעותיהם של חוקרים איכותניים במפגשיהם עם אוכלוסיות רגישות. יום שלישי, 9 ביוני, 2015 (כ"ב סיון).

 

להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות ניתן לפנות לד"ר משה בן סימון בדוא"ל: Moshe.Bensimon@biu.ac.il

 

תתי פורומים נוספים של פל"א:

דוקטורנטים יכולים להצטרף לפל"א דוק' באמצעות פנייה למר אוהד גילבר בדוא"ל: ogilbar@hotmail.com.

מסטרנטים יכולים להצטרף לפל"א מסטר באמצעות פנייה לגב' נטלי ברוך בדוא"ל: bnatalie@gmail.com.

 

בברכת שנה מוצלחת,

ד"ר משה בן סימון     ד"ר רבקה תובל-משיח     מר אוהד גילבר     גב' נטלי ברוך