Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשע"ב

הרצאות לשנת תשע"ב

להלן תוכנית ההרצאות לשנה"ל תשע"ב. ניתן לראות את מצגת ההרצאות (במידה וניתנו על ידי המרצה) בלחיצה על כותרת ההרצאה:

  1. ד"ר אסתי בהט: מחקר בקבוצות מיקוד. יום שני, 21 בנובמבר, 2011 (כ"ד חשון).
  2. ד"ר פזית קורן: ניתוח רב-ממדי במחקר איכותני. יום שני, 19 בדצמבר, 2011 (כ"ג כסלו).
  3. ד"ר בלה ליוש: מיצובו של החוקר בשדה המחקר. יום שני, 23 בינואר, 2012 (כ"ח טבת).
  4. ד"ר פנינה דיאמנט כהן: ניתוח סמנטי של מטפורות ככלי חקירה איכותנית. יום רביעי, 21 במרץ, 2012 (כ"ז אדר).
  5. ד"ר טובה הרטמן: שנים של הוראת מחקר איכותני – ממצאים מחֵקר תהליך הלמידה. יום רביעי, 18 באפריל, 2012 (כ"ו ניסן).
  6. ד"ר אלי שכטר: ראיון סיפור חיים ממוקד נושא: היבטים תיאורטיים ופרקטיים. יום רביעי, 16 במאי, 2012 (כ"ד אייר).
  7. ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל: הסיפור זה לא הכל. יום רביעי 13 ביוני, 2012 (כ"ג סיון).