Home
פל"א מליאה
פל"א מליאה: מידע כללי

פל"א מליאה: מידע כללי

פל"א מליאה מזמין אנשי סגל ודוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בארץ למפגשים חודשיים במהלך השנה. כל הרצאה ניתנת על ידי חוקר אחר ועומדת בפני עצמה. ההרצאות עוסקות בסוגיות עדכניות שונות מתחום הפרדיגמה האיכותנית כגון ניתוח נתונים, איסוף נתונים, שילוב מתודות, תיאוריה, אתיקה, אמינות המחקר וכל היבט מתודולוגי נוסף. כניסה להרצאות פל"א מליאה הינה ללא תשלום. המגיעים מתבקשים לאשר השתתפות אצל רכזת הפורום, גב' נועה טל-אלון מבית הספר לחינוך בדוא"ל: noata0@gmail.com