Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

בס"ד

                                                                                      פל"א מליאה

                                                                               הפורום למחקר איכותני

                                                                             הפקולטה למדעי החברה

                                                                                אוניברסיטת בר-אילן

 

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת עו"ד ד"ר חיה גרשוני, פוסט-דוקטורנטית במרכז מינרבה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית. ההרצאה תעסוק בנושא:

                    יישום הזכות של אנשים עם מוגבלות להשתתפות בהליך המחקר באמצעות הנגשת ממצאי מחקר איכותניים

בהרצאה נדון בהיבטים מתודולוגיים ואתיים של שיתוף אנשים עם מוגבלות בשדה מחקר איכותני, בדגש על הנגשת ממצאי המחקר. הטענה המרכזית היא כי הזכות להשתתפות של אנשים עם מוגבלות שעוגנה באמנה ובחוק, מטילה אחריות על חוקרים בזירת המוגבלות לפעול לממש זכות זו. בהרצאה יוצג אמצעי הנגשה חזותי של ממצאי מחקר שעסק בהורות של זוגות חרדים עם מוגבלות. נדון ביתרונותיו ובמגבלותיו ובאמצעי הנגשה חלופיים נוספים.

המפגש יתקיים ביום חמישי, 11 ביולי (ה' בתמוז). ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30.

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

                                              פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר נועה טל-אלון