Home
אודותינו

אודותינו

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה מזה עשור מקום מפגש עבור אנשי סגל ודוקטורנטים מאוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטאות אחרות בארץ שעושים שימוש בעבודתם האקדמית בפרדיגמה האיכותנית ומעוניינים לבחון בצוותא סוגיות מחקריות איכותניות.

הפל"א כולל שני תתי-פורומים. האחד – פל"א מליאה המיועד לחברי סגל ודוקטורנטים כאחד ובמסגרתו מתקיימות הרצאות חודשיות מפי מרצים שונים. תת הפורום השני מכונה פל"א דוק' ומהווה קבוצה לעזרה עצמית של דוקטורנטים המונחית על ידי דוקטורנט. קבוצה זו נפגשת על בסיס דו-חודשי ובו חברי הקבוצה מעלים סוגיות מתודולוגיות המעסיקות תוך כדי הדוקטורט בשלבים השונים של הכתיבה.

ההשתתפות בכל אחד מתתי הפורומים הנה ללא תשלום. המגיעים מתבקשים לאשר השתתפות אצל גב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

ניהול הפל"א:

משה בן סימון מנהל הפורום – ד"ר משה בן סימון מהמחלקה לקרימינולוגיה
רבקה תובל משיח מנהלת הפורום – פרופ' רבקה תובל-משיח מהמחלקה לפסיכולוגיה
אוהד גילבר רכז פל"א – ד"ר אוהד גילבר מבית הספר לעבודה סוציאלית
רכזת פל"א דוק' – ד"ר נועה טל-אלון מבית הספר לחינוך