Home
תוכנית פל"א לשנת תשפ"ב

תוכנית פל"א לשנת תשפ"ב

בס"ד

 

 

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. פל"א מליאה מקיים הרצאות חודשיות הפתוחות לחברי סגל ודוקטורנטים מכל הארץ הנוגעות באספקטים שונים של הפרדיגמה האיכותנית. השנה, שנה"ל תשפ"א, הפגישות תתקיימנה דרך הזום בימי רביעי. ההרצאות תתחלנה בשעה 14:00 ותסתיימנה בשעה 15:30.

הכניסה דרך הזום חופשית אולם יש לאשר נוכחות בדוא"ל המופיע מטה.

 

להלן מידע אודות המפגשים הצפויים. הזמנה מפורטת יותר תשלח לפני כל הרצאה:

סמס' א':

  1. ד"ר אשר שקדי. ממחקר פעולה לתיאוריה המעוגנת בשדה. יום רביעי, 20 באוקטובר, 2021 (י"ד חשון).
  2. ד"ר מיכל חמו. חקר השיח כמשאב מתודולוגי לניתוח טקסט במחקר איכותני. יום רביעי, 17 בנובמבר, 2021 (י"ג כסלו).
  3. ד"ר נועה טל-אלון. יחסינו לאן: חשיבה רפלקטיבית על יחסי החוקר-משתתף. יום רביעי, 15 בדצמבר, 2021 (י"א טבת).
  4. ד"ר נור שמעי. סוגיות ביקורתיות בריאיונות איכותניים. יום רביעי, 12 בינואר, 2022 (י' שבט).

סמס' ב':

  1. פרופ' רונית ליכטנטריט. גישתו של גאדאמר כבסיס לחקירה איכותנית הרמנויטית. יום רביעי, 9 במרץ, 2022 (ו' אדר ב').
  2. ד"ר נילי ברויאר. אוטואתנוגרפיה של נכות: בין האישי לחברתי ולפוליטי. יום רביעי, 6 באפריל, 2022 (ה' ניסן).
  3. פרופ' דורית טובין. חקר מקרה – על המציאות והבנתה. יום רביעי, 11 במאי, 2022 (י' סיון).
  4. ד"ר נצן אלמוג. ״גם אם לא מספרים, כולם יודעים״ – מחקר אמנסיפטורי עם א.נשים מהמגוון האוטיסטי. יום רביעי, 8 ביוני, 2022 (ט' תמוז).  

 

להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

 

דוקטורנטים יכולים להצטרף (גם) לפל"א דוק' באמצעות פנייה לד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com. לפרטים על הפל"א, ראו באתר: http://www.pele.org.il

 

בברכת שנה לימודים מוצלחת ובריאה!

פרופ' משה בן סימון     פרופ' רבקה תובל-משיח      ד"ר נועה טל-אלון