Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשע"ז

הרצאות לשנת תשע"ז

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה בית לחברי סגל וסטודנטים לתואר שלישי המשתמשים בפרדיגמה האיכותנית. הפורום מאפשר הרחבת אופקים, שיתוף פעולה ודיאלוג פורה בין עמיתים מאוניברסיטאות שונות. פל"א מליאה מקיים הרצאות חודשיות הפתוחות לחברי סגל ודוקטורנטים מכל הארץ הנוגעות באספקטים שונים של הפרדיגמה האיכותנית. הפגישות תתקיימנה בימי רביעי בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן. נתכנס בשעה 09:30, ההרצאה תחל בשעה 10:00 ותסתיים בשעה 11:30.

– במקום יוגש כיבוד קל. הכניסה חופשית אולם יש לאשר הגעה בדוא"ל המופיע מטה.

להלן פרטים אודות המפגשים הצפויים לשנה"ל תשע"ז. פירוט כל הרצאה יישלח בנפרד במהלך שנה"ל:

סמס' א':

1. ד"ר טליה שגיב. הנושא: מחקר איכותני במפגש עם הפוליטיקה: "מי משתמש במחקר שלי?". יום רביעי, 16  בנובמבר, 2016 (ט"ו תשרי).
2. ד"ר רויטל היימן. הנושא: במבט שני: התבוננות מחודשת על נתונים שנותחו. יום רביעי, 14 בדצמבר, 2016 (י"ד כסלו).
3. פרופ' עדנה לומסקי-פדר. הנושא: המשמעויות השונות לנרטיב במחקר חברתי: טקטיקה מחקרית, טקסט תרבותי וסכמה פרשנית. יום רביעי, 11 בינואר, 2017 (י"ג טבת).
4. ד"ר עדי פינקלשטיין. הנושא: "להיות שם" – התרחשויות בלתי צפויות במהלך עבודה השדה. יום רביעי, 1 בפברואר, 2017 (ה' שבט).

סמס' ב':
5. פרופ' דלית יסעור-בורוכוביץ. הנושא: אתיקה במחקר איכותני רגיש אוכלוסייה: אלימות אינטימית כמקרה בוחן. יום רביעי, 22 במרץ, 2017 (כ"ד אדר).
6. ד"ר עפרה אור. הנושא: מחסומי כתיבה במהלך כתיבת מחקר איכותני ודרכים להתמודדות עימם. יום רביעי, 19 אפריל, 2017 (כ"ג ניסן).
7. ד"ר גילי המר. הנושא: הגוף החושי במחקר אתנוגרפי: המתודה של ידע חושי. יום רביעי, 17 מאי, 2017 (כ"א אייר).
8. ד"ר מאיה מאור. הנושא: גוף החוקר/ת ככלי עיקרי במחקר איכותני: שימוש בראיונות ובאוטו-אתנוגרפיה. יום רביעי, 14 יוני, 2017 (כ' סיוון).

להצטרפות לפורום ולאישור הגעה לפגישות יש לפנות למר אוהד גילבר בדוא"ל:  ogilbar@hotmail.com  

* דוקטורנטים יכולים להצטרף (גם) לקורס "מחקר איכותני מתקדם לתואר שלישי" שמספרו 76-988-01. יש לציין כי הצטרפות לקורס הנה פתוחה בפני סטודנטים של אוניברסיטת בר-אילן שהצעת הדוקטורט שלהם אושרה. הצטרפות לקורס נעשית באמצעות פנייה למר אוהד גילבר בדוא"ל: ogilbar@hotmail.com בתיאום עם מזכירות מחלקת האם.

*מסטרנטים יכולים להצטרף לפל"א מסטר באמצעות פנייה לגב' נטלי ברוך בדוא"ל: bnatalie@gmail.com.

לפרטים נוספים אודות הפורום: http://www.pele.org.il/

בברכת שנה לימודים פורייה ומוצלחת,

ד"ר משה בן סימון     פרופ' רבקה תובל-משיח     מר אוהד גילבר     גב' נטלי ברוך