Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תש"ע

הרצאות לשנת תש"ע

להלן תוכנית ההרצאות לשנה"ל תש"ע. ניתן לראות את מצגת ההרצאות (במידה וניתנו על ידי המרצה) בלחיצה על כותרת ההרצאה:

  1. פרופ' גליה צבר: "לא באנו להישאר" מהגרי עבודה מאפריקה לישראל ובחזרה – מחקר ביוגרפי – ה-2 בנובמבר, 2009 (ט"ו בחשון).
  2. פרופ' נעמה צבר-בן יהושע: עקרונות אתיים במחקר פרשני הדורשים שינוי – 23 בנובמבר, 2009 (ו' בכסלו).
  3. ד"ר עירית נגבי: סיפורי אונס בבית המשפט: הסיפור המשפטי והבנייתו – 21 בדצמבר, 2009 (ד' בטבת).
  4. ד"ר אשר שקדי: בין 'מחקר' ל'לא מחקר': על גבולות המחקר האיכותני – 18 בינואר, 2010 (ג' בשבט).
  5. ד"ר דני קפלן: "שירי חג ומועד ונופל" – כיצד ניתוח המימד הסינטגמטי (תחבירי) של ראיונות מעלה פרדוקסים בתרבות ההנצחה בישראל – 15 במרץ, 2010 (כ"ט באדר).
  6. פרופ' נתי רונאל: על מחקר איכותני עם אוכלוסיות "קשות להשגה" – 26 באפריל, 2010 (י"ב באייר).
  7. ד"ר דבורה קורט: מקום החוקר במחקרו – משמעויות אתיות ומחקריות – 24 במאי, 2010 (י"א בסיון).
  8. ד"ר ברכה אלפרט: ממחקר איכותני לכתיבה איכותית – 21 ביוני, 2010 (ט' בתמוז).