Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

  אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת פרופ' פנינה מוצפי-האלר מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרופ' מוצפי-האלר היא נשיאת האגודה האנתרופולוגית הישראלית. ספרה האחרון פורסם בארה"ב בשנת 2018 בהוצאת ווין סטייט פרייס והוא מהווה הרחבה ועדכון של ספרה בעברית "בקופסאות הבטון" שפורסם בשנת 2012 בהוצאות מגנס. ההרצאה תעסוק בנושא:

מהו מחקר פוסט-איכותני? שיח תיאורטי חדשני והשלכות ישראליות

בזמן שחשבנו שיש פתיחות מה לשיטות המחקר הביקורתיות האיכותניות שאתגרו בעשורים האחרונים את הפרדיגמה הפוזיטיביסטית (גם הכמותנית וגם האיכותנית), הופיע מושג חדש בתוך מערך של ביקורת פוסט-פוזיטיביסטית שמבקש ללכת אל מעבר למושגים כמו הסובייקטיות, השמעת קולות מושתקים, דילמות של ייצוג וכהנה סוגיות שעמדו במרכז הדיון האיכותני. מי הן נביאות הגל החדש ומהו הרקע האקדמי והפוליטי שמעצב את הביקורות הללו? ההרצאה תעסוק בשאלות כגון: כיצד צומחות ביקורות אלו במרחב הצפון אמריקאי (המושפע מתיאוריה של גברים צרפתיים מתחלפים) ועד כמה אנחנו פה, בישראל, יכולות לחשוב ביחד או נגד גל אפיסטמולוגי זה?

המפגש יתקיים ביום רביעי, 20 בינואר, 2021 (ז שבט). ההרצאה תתקיים בזום להלן הקישור: https://us02web.zoom.us/j/8089125314

ההרצאה תחל בשעה 12:00 ותסתיים בשעה 13:30.

.

נא להירשם אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון