Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

  אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר רבקה הלל לביאן ממכללת לוינסקי לחינוך. ההרצאה תעסוק בנושא:

משתתפי מחקר מצלמים –photovoice  – מתודולוגיית מחקר איכותנית כדרך לשינוי חברתי

Photovoice היא מתודולוגיה מחקרית שעוסקת באנשים ובקהילות. היא מבוססת על הרעיון שהאדם מומחה לחייו, שותף בתהליך יצירת הידע, וחופשי לבטא נושאים שהם בעלי חשיבות עבורו. במתודולוגיה זו חוקרים מספקים מצלמות למשתתפים מקבוצות מוחלשות או מודרות, כדי שיוכלו לתעד נושאים חשובים להם באמצעות צילום. בהרצאה זו ארצה לספר על התנסויות שהיו לי במתודולוגיה זו בקהילות שונות בארץ ובעולם, ולדון יחד בסוגיות כגון אתיקה במחקר המשלב צילום, יחסי כוח חוקר משתתף,  ותפקידיה השונים של המצלמה בתהליך המחקרי על שלביו השונים.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 25 במרץ, 2020 (כ"ט אדר). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון