Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

  אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר רחל שגב מילר ממכון מופ"ת. ההרצאה תעסוק בנושא:

המתודולוגיה של הדיווח המילולי (verbal reporting) במחקר, בהוראה ובהערכה

המתודולוגיה האיכותנית של הדיווח המילולי לסוגיו ובעיקר מסוג החשיבה בקול (think aloud), שהיא דיבור עצמי בקול או דיווח על המתרחש בזרם התודעה של הנחקר במהלך ביצוע מטלת חשיבה, הפכה לאחרונה לכלי מחקר מקובל של תהליכי למידה בתחומי דעת שונים, כגון קריאה וכתיבה, מתמטיקה, ועוד. אולם, מתודולוגיה זו עדיין פחות מוכרת ואף אינה נלמדת בדרך-כלל בקורסים של שיטות מחקר במוסדות להשכלה גבוהה. במהלך ההרצאה אדגים את השימוש במתודולוגיה של הדיווח המילולי לאיסוף ולניתוח של נתונים, ואציג את יתרונותיה ויישומיה במחקר, בהוראה ובהערכה בתחומי דעת שונים.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 8 בינואר, 2020 (י"א טבת). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון