Home
אירועים וכנסים

אירועים וכנסים

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

  אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר רוית אלפנדרי ממכון מאיירס-ג'וינט- ברוקדייל. ההרצאה תעסוק בנושא:

גישת המערכות במחקר איכותני

גישת המערכות היא מסגרת רעיונית ולא מתודולוגית, אולם עקרונותיה בהחלט מכוונים לשימוש בכלים איכותניים אשר תוצריהם מאפשרים הבנה מלאה יותר של השפעת ההקשר הארגוני על ההתנהגות הניצפת. גישת המערכות היא פרספקטיבה לבחינת המציאות ואסטרטגיה לחקר תופעות מורכבות, כולל הערכה של מדיניות. עקרונותיה יוצגו כחלק מספרות ענפה שמתפתחת בתחום ההנדסה באמצעות מחקר שעוסק במניעת תאונות ואסונות רבי היקף. דוגמאות ליישום הגישה יוצגו כחלק ממחקרי הערכה של רפורמות ארציות בתחום הגנת הילד באנגליה ובישראל.

 

המפגש יתקיים ביום רביעי, 12 ביוני, 2019 (ט' סיוון). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל גב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון