Home
פל"א מליאה
הרצאות לשנת תשע"ד

הרצאות לשנת תשע"ד

להלן תוכנית ההרצאות לשנה"ל תשע"ד. ניתן לראות את מצגת ההרצאות (במידה וניתנו על ידי המרצה) בלחיצה על כותרת ההרצאה:

  1. ד"ר משה בן סימון. הנושא: ד"ר משה בן סימון: תובנות ודגשים בתכנון וביצוע מחקר איכותני. יום שני, 25 בנובמבר, 2013 (כ"ב כסלו).
  2. פרופ' אילנה אלקד-להמן. הנושא: פרשנות במחקר איכותני בכלים ובגישות ממחקר הספרות. יום שני, 23 בדצמבר, 2013 (כ' טבת).
  3. ד"ר ליאת גרנק. הנושא: המידע שנופל על רצפת חדר העריכה: מחיקות והכחשות בנתיבי המחקר האיכותני. יום שני, 13 בינואר, 2014 (י"ב שבט).
  4. פרופ' יהודה בר שלום. הנושא: מחקר איכותני ככלי לשינוי חברתי. יום רביעי, 5 במרץ, 2014 (ג' אדר ב').
  5. ד"ר שלומי דורון. הנושא: גישת הקריאות: שיטה לניתוח סיפורי חיים. יום רביעי, 2 באפריל, 2014 (ב' ניסן).
  6. ד"ר תמר זילבר. הנושא: מחקר נרטיבי לאן?: מסיפור כמשקף מציאות לסיפור כפעולה חברתית. יום רביעי, 30 באפריל, 2014 (ל' ניסן).