Home
פל"א מסטר

פל"א מסטר

פל"א מסטר מיועד לסטודנטים לתואר שני במסלול לתזה שעבודתם המחקרית כוללת שיטות מחקר איכותניות. מטרת הפורום היא בניית קבוצת עמיתים בה קיימת אפשרות ללמידה נוספת מתוך העשייה הייחודית של כל אחד ואחת. בכל מפגש סטודנט/ית אחר/ת מעלה סוגיות, התלבטויות וחומרים שעולים בהליך המחקר להתייעצות בקבוצה. חשוב להדגיש כי הפורום איננו בא לתת מענה במקום הנחייה או קורס בשיטות מחקר איכותניות, אלא מהווה מסגרת נוספת ומשלימה. פל"א מסטר מקיים מפגשים אחת לחודש ותדירותם מוגברת על פי הצורך. הפורום מנוהל בהתנדבות וההשתתפות הינה ללא תשלום, אולם יודגש כי מדובר בקבוצה סגורה ועל כן חברי הפורום מתבקשים להתמיד להגיע למפגשים.

מפגשי פל"א מסטר יתקיימו בימי רביעי בין השעות 12:00-13:30

להצטרפות לפל"א מסטר יש לשלוח שם, השלב בתזה, שיוך מחלקתי וכותרת העבודה לרכזת הפורום גב' נטלי ברוך, תזנטית מהתכנית ללימודי מגדר בדוא"ל: bnatalie@gmail.com