Home
פל"א דוק'

פל"א דוק'

פל"א דוק' מיועד לסטודנטים לתואר שלישי שעבודתם המחקרית כוללת שיטות מחקר איכותניות. מטרת הפורום היא בניית קבוצת עמיתים בה קיימת אפשרות ללמידה נוספת מתוך העשייה הייחודית של כל אחד ואחת. בכל מפגש מציג חבר קבוצה את עבודתו תוך הדגשת שיטת המחקר וכלי המחקר. חברי הקבוצה מסייעים האחד לשני בפתרון בעיות ובהצעות לשיפור מבנה המחקר ומטרותיו ובכך מהווים חברי הקבוצה גוף תומך ומייעץ לסטודנט. חשוב להדגיש כי הפורום איננו בא לתת מענה במקום הנחייה או קורס בשיטות מחקר איכותניות, אלא מהווה מסגרת נוספת ומשלימה. פל"א דוק' מקיים מפגשים אחת לחודש ותדירותם מוגברת על פי הצורך. הפורום מנוהל בהתנדבות וההשתתפות הינה ללא תשלום, אולם יודגש כי מדובר בקבוצה סגורה ועל כן חברי הפורום מתבקשים להתמיד להגיע למפגשים.

מפגשי פל"א דוק' יתקיימו בימי רביעי בין השעות 12:00-13:30

להצטרפות לפל"א דוק' יש לשלוח שם, השלב בתזה, שיוך מחלקתי וכותרת העבודה לרכז הפורום מר אוהד גילבר מבית הספר לעבודה סוציאלית בדוא"ל: ogilbar22@gmail.com