Home
אודותינו

אודותינו

הפורום למחקר איכותני (פל"א) מהווה מזה עשור מקום מפגש עבור אנשי סגל ודוקטורנטים מאוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטאות אחרות בארץ שעושים שימוש בעבודתם האקדמית בפרדיגמה האיכותנית ומעוניינים לבחון בצוותא סוגיות מחקריות איכותניות.

הפל"א כולל שלושה תתי-פורומים. האחד – פל"א מליאה המיועד לחברי סגל ודוקטורנטים כאחד ובמסגרתו מתקיימות הרצאות חודשיות מפי מרצים שונים. תת הפורום השני מכונה פל"א דוק' ומהווה קבוצה לעזרה עצמית של דוקטורנטים המונחית על ידי דוקטורנט. קבוצה זו נפגשת על בסיס דו-חודשי ובו חברי הקבוצה מעלים סוגיות מתודולוגיות המעסיקות תוך כדי הדוקטורט בשלבים השונים של הכתיבה. תת הפורום השלישי מכונה פל"א מסטר ומהווה גם הוא קבוצה לעזרה עצמית של תזנטים המונחית על ידי תזנטית. המפגשים נערכים אחת לחודש ותדירותם מוגברת על פי הצורך. ההשתתפות בכל אחד מתתי הפורומים הנה ללא תשלום. המגיעים מתבקשים לאשר השתתפות לד"ר משה בן סימון בדוא"ל: Moshe.Bensimon@biu.ac.il

 

ניהול הפל"א:

משה בן סימון מנהל הפורום – ד"ר משה בן סימון מהמחלקה לקרימינולוגיה
רבקה תובל משיח מנהלת הפורום – ד"ר רבקה תובל-משיח מהמחלקה לפסיכולוגיה
אוהד גילבר רכז פל"א דוק' – מר אוהד גילבר מבית הספר לעבודה סוציאלית
נטלי ברוך רכזת פל"א מסטר – גב' נטלי ברוך מהתכנית ללימודי מגדר