Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 21.04.2021

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 21.04.2021
  • ZOOM

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 21.04.2021

 

בס"ד

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר אולז'ן גולדשטיין, ראש בית הספר ללימודים מתקדמים במכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי, בבאר-שבע. ההרצאה תעסוק בנושא:

היבטים מתודולוגיים בחקר השיח בקבוצות הווטסאפ

אפליקציית ווטסאפ (WhatsApp) פותחה בשנת 2009 על ידי ג'אן קום (Jan Koum), ותוך זמן קצר יצרה תופעה חדשה שהשפיעה על החברה ועל התרבות. שאלות רבות עולות בנוגע לתופעה זו: אילו תהליכים חברתיים מתפתחים בקבוצות שונות? מהן הסיבות לפופולריות הגבוהה של האפליקציה? ובקשר למחקר איכותני – כיצד חוקרים את השיח בווטסאפ? כיצד להכין את קורפוס הטקסטים לצורך הניתוח? כיצד להתמודד עם גודש ההודעות? באלו דרכים לנתח את השיח? בהרצאה נדון במתודולוגיה של חקר השיח בקבוצות ווטסאפ וננתח יחד כמה דוגמאות מתוך שיח כזה.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 21 באפריל, 2021 (ט אייר). ההרצאה תתקיים בזום, יש להירשם בכדי לקבל קישורית אשר תשלח לנרשמים בסמוך למועד הפגישה. ההרצאה תחל בשעה 12:00 ותסתיים בשעה 13:30.

נא להירשם אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון