Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 6.3.2019

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 6.3.2019
  • בנין 213 חדר 320

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 6.3.2019

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה.

במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר עינב שגב וד"ר יעל הוכמן מבית הספר לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר. ההרצאה תעסוק בנושא:

אתגרים אתיים במחקר פעולה

מחקר פעולה הוא במקרים רבים מחקר איכותני של חוקרים שהצטרפו אל המשתתפים במגוון אופנים. במצבים אלה החוקרים פועלים בשדה של המשתתפים ומחויבים לעשיית הטוב והצודק למענם (במובן הפילוסופי והפרגמטי). סעיף האתיקה דורש מהחוקרים לשקף במחקר את השיח עם המשתתפים וכיצד הם הגיעו יחד לתובנות לגבי השינוי המיטבי עבורם. בתהליך כזה על החוקרים להתמודד עם אירועים בלתי מתוכננים מראש, עם מערכות יחסים משתנות ולעתים אף מתרחבות אל מעבר לשותפים המיידיים, ובעיקר עם טשטוש הגבולות בין החוקרים למשתתפי המחקר. במהלך ההרצאה נידרש לשאלות כגון: מה הופך את מחקר הפעולה למוסרי ואתי? מהי האחריות שלנו כחוקרים כלפי המשתתפים, המממנים, קהל הקוראים שלנו וכלפי עצמנו? כיצד אנו בונים מודעות ורגישות כלפי שאלות אלה? במסגרת המפגש אציג דוגמאות לתשובות אפשריות לשאלות אלה מתחום החינוך.

 

המפגש יתקיים ביום רביעי, 6 במרץ, 2019 (כ"ט אדר א'). נתכנס בשעה 15:30. ההרצאה תחל בשעה 16:00 ותסתיים בשעה 17:30. המפגש יתקיים בבניין טבע (מכסיקו) 213 קומה ג', בחדר ישיבות של הפקולטה למדעי החברה – חדר 320, אוניברסיטת בר-אילן.

– יוגש כיבוד קל. 

נא לאשר הגעה אצל גב' נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

ד"ר משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     גב' נועה טל-אלון