Home
Events
מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 16.06.2021

Contact Details

  • מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 16.06.2021
  • ZOOM

מפגש פל"א מליאה הקרוב – יום רביעי 16.06.2021

בס"ד

פל"א מליאה

הפורום למחקר איכותני

הפקולטה למדעי החברה

אוניברסיטת בר-אילן

חברי סגל ודוקטורנטים שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם למפגש החודשי של הפורום למחקר איכותני – פל"א מליאה. במפגש זה נתכבד בהרצאה מאת ד"ר ענבל וילמובסקי ממרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר והמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. ההרצאה תעסוק בנושא:

תרומת המחקר האיכותני למחקר פמיניסטי-ביקורתי

מחקר פמיניסטי שואף לייצר ידע המתבסס על חוויות של נשים, גברים ואחרים בתחומי החיים השונים ביחס להבניות מגדריות. זהו מחקר הפועל מתוך מודעות ליחסי הכוחות בין חוקרות.ים ומשתתפות.ים על מנת לבחון את המציאות מבעד ליחסי הכוח המצטלבים על צירים שונים של שוליות נוכח חוסר השוויון המגדרי הקיים בחברה. מחקר פמיניסטי הוא פרקטיקה בתוך הפרדגימה הביקורתית השואפת לשינוי חברתי הן בזירת המחקר והן בהקשרים רחבים יותר. מכאן שעקרונות המחקר הפמיניסטי-ביקורתי נמצאים בדיאלוג מתמיד עם עקרונות המחקר האיכותני המהווים כלי חשוב בדרך ליצירת ידע מעוגן בשדה. בהרצאה זו נבחן את עקרונות המחקר הפמיניסטי-ביקורתי ואת תרומת המחקר האיכותני לתחום זה, לאורך השלבים השונים הכוללים: שאלת המחקר, בניית מערך המחקר, יציאה אל השטח, איסוף הנתונים, ניתוחם והתייחסות לסוגיות אתיות. נמחיש עקרונות אלו מתוך מחקרים איכותניים שונים ביצירת ידע מעוגן שהוביל לשינוי בתחום המגדרי בארץ ובעולם.

המפגש יתקיים ביום רביעי, 16 ביוני, 2021 (ו תמוז). ההרצאה תתקיים בזום וקישורית תשלח לנרשמים בסמוך למועד המפגש. ההרצאה תחל בשעה 12:00 ותסתיים בשעה 13:30.

נא לאשר הגעה אצל ד"ר נועה טל-אלון בדוא"ל: noata0@gmail.com

בברכה,

פרופ' משה בן סימון    פרופ' רבקה תובל-משיח    ד"ר אוהד גילבר     ד"ר נועה טל-אלון